15 από συνολικά 122 αναβατήρες σε λειτουργία - 28/02/2024
Το 12.3% των αναβατήρων σε λειτουργία (συμπεριλαμβανομένου του Χ.Κ. Τροόδου)
Πράσινο: Χιονοδρομικό ανοικτό για χιονοδρομία | αναβατήρας ανοικτός με πίστα για χιονοδρομία
Κόκκινο: Χιονοδρομικό κλειστό για χιονοδρομία | αναβατήρας κλειστός
Γκρι: Αναβατήρας σε λειτουργία μόνο για βόλτα | Πορτοκαλί: Σε αναμονή λειτουργίας
Μπλε: Ωρα τελευταίας σημερινής ενημερώσης
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ: (07:57) Αφροδίτη (8-θέσιος Εναέριος)
Βάκχος (8-θέσιος Εναέριος)
Αίολος (Διθέσιος Εναέριος)
Περικλής (Μονοθέσιος Συρόμενος)
11 Ερμής (8-θέσιος Εναέριος)
7 Φτερ. (8-θέσιος Εναέριος)
6 Φτερ. (8-θέσιος Εναέριος)
Baby lift 1 (Μονοθέσιος Συρόμενος)
Baby lift 2 (Μονοθέσιος Συρόμενος)
Baby lift 3 Top (Μονοθέσιος Συρόμενος)
(09:23) Αχιλλέας (10-θέσιος Εναέριος)
ΧΙΟΝ. ΚΕΝ. ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ: (08:44) Μετερίζι (Μονοθέσιος Συρόμενος)
Σαρα/βυση 2 (Μονοθέσιος Συρόμενος)
Baby lift 1 (Μονοθέσιος Συρόμενος)
Baby lift 2 (Μονοθέσιος Συρόμενος)